Vây hậu môn: vây hậu môn bắt đầu từ vị trí to nhất của thân (ngay phía sau bụng) và kéo dài đến gốc đuôi. Trường hợp lý tưởng, vây hậu môn nên xếp chồng lên phần dưới của đuôi khi cá giương vây. Ở cá PK truyền thống (bất đối xứng), vây hậu môn có dạng hình thang với phần trước hẹp và phần sau rộng với chóp vây kéo dài. Chiều dài tia cuối cùng luôn gấp đôi kích thước phần dưới của đuôi. Dạng vây hậu môn của PK cảnh bất đối xứng cũng tương tự ngoại trừ chóp vây không được kéo dài. Ở PK đối xứng, vây hậu môn nên có dạng hình chữ nhật và song song với thân. Chiều dài của tia vây cuối cùng nên bằng hay ngắn hơn hai lần so với kích thước phần dưới của đuôi và chiều cao của vây lưng để duy trì sự đối xứng chung.

Vây bụng (kỳ): vây bụng của cá PK truyền thống (bất đối xứng) có thể dày hoặc mỏng. Kích thước tối thiểu phải đạt 2/3 chiều dài thân (đo từ gốc vây bụng đến gốc đuôi) hay dài hơn. Vây bụng của PK cảnh bất đối xứng nên có chiều dài tương tự nhưng to hơn. Khác với các loại PK bất đối xứng, vây bụng của PK đối xứng phải cân xứng với chiều dài của các vây lẻ để đảm bảo sự đối xứng chung