Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Phân biệt trống mái ở cá betta

RỐNG:
- Vây (lưng, hậu môn, đuôi) và kì dài, to.
- Dáng bơi thong thả, thướt tha.
- Tương quan đầu so với thân: Đầu nhọn nhưng To. Mỏ dzẩu, dzĩnh.
- Thường sậm màu hơn mái.

Trống Halfmoon Plakat:


Trống Halfmoon:

MÁI:
- Vây kì ngắn, gọn.
- Dáng bơi cục mịch.
- Đầu so với thân: Thuôn.
- Mảng màu vàng ươm ở ngay vùng bụng. Hậu môn có chỗ trắng (vòi trứng).
- Nhiều lúc nhạt màu, xuất hiện sọc đen chạy dọc trên thân.

Mái Halfmoon plakat:
Vây và kì và đuôi đều gọn nhỏ. Tương quan đều.

Mái Halfmoon plakat:
Mái Crowntail plakat
 Mái Halfmoon:
- Vây hậu môn & vây lưng khá dài, đuôi nhỏ : Tương quan khá chênh lệch


Mái Crowntail Halfmoon:

Bài viết cùng thể loại:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét