Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Cá betta Bắc Ninh

Betta Bắc Ninh

Betta Red White Dragon Crowntail

Betta Fancy Crowntail
Betta Green lavender


Betta siêu đen
Betta Rồng cam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét