Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Cá Betta Thái Nguyên

 Betta Thái Nguyên
Betta Super Red

Betta Copper Dragon ButerfilyBetta  Mầu vàng

Betta Mầu Đồng
Betta đuôi tưa Trắng
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét